Náš pohľad na elektrozariadenie domu

Tento úvod je trochu dlhší, ale vysvetľuje prečo dnes elektroinštalácia nie sú iba drôty ku zásuvkám a svetlám

V počiatkoch elektrifikácie bola hlavným spotrebičom v domácnosti žiarovka. Dnes je realita oveľa komplexnejšia a na realizácii výsledneho efektu sa počas výstavby vystrieda množstvo dodávateľov, ktorí zase a znovu riešia to isté - elektroinštaláciu v rôznej podobe.

Po hrubej stavbe sa začína realizovať kúrenie, voda, sanita. Kotol ako zvyčajne prvý spotrebič si vyžaduje napájanie, rovnako všetky budúce rozvody vody a sanita musia mať už predpripravené zemnenie. Kúrenárska firma dodá svojho špecialistu na zapojenie a vzniká prvý bod dohadovania, kde, čo a ako má byť vyvedené. Kotol je pomerne drahé zariadenie, preto dom by už pred montážou mal mať nainštalovaný zabezpečovací systém.

Zabezpečovací systém je síce taktiež "len" obyčajný spotrebič zapojený do elektrickej siete, ale s tým rozdielom, že rozvody sú podobne ako silové vedené v stenách domu (samozrejme, je možno aj dodatočne inštalovať IR moduly s rádiovou komunikáciou, ale okrem potreby kontrolovať a meniť baterky to nerieši napájanie špecializovaných snímačov dymu a plynu). Z pochopiteľných dôvodov je výhodné, pokiaľ tá istá firma v rámci NN rozvodov zrealizuje aj tieto slaboprúde rozvody.

Navrhneme osadenie rozvádzača/rozvádzačov, prúdových a prepäťových ochrán. Cieľom je mať elektroinštaláciu, ktorá minimalizuje riziko poškodenia elektrospotrebičov a domácej elektroniky. Taktiež je potrebné zrealizovať aj ochranu pred bleskom. Prekonzultujeme požadovaný stupeň ochrany, navrhneme a zrealizujeme bleskozvod pre objekt.

V rámci realizácie slaboprúdových rozvodov je výhodné popri klasickom anténom rozvode zrealizovať počítačovú sieť (LAN). Počítačová sieť má neuveriteľne široké možnosti uplatnenia, ktoré nie sú zrejmé na prvý pohľad. Poskytuje variabilitu umiestnenia prijímacích staníc videovrátnika do ľubovoľných miestností v dome. Priame napojenie exteriérových kamier (PoE, samozrejme ak uvažujeme o nastupujúcom trende IPTV, ale aj využitie káblov poč.siete pre staršie analógové kamery) na štruktúrovanú kabeláž. Prístup k záznamovému zariadeniu prostredníctvom LAN, ale aj k zabezpečovaciemu systému. Rovnako dnes už multimediálnym centrom sa stáva v nejakej forme videoserver - počítač s nízkou spotrebou dekódujúci DVB-T alebo DVB-S príjem. Jeho modulovaný TV výstup je možné pozerať na klasickom televízore ale aj prijímať na počítači cez LAN. Zároveň inštalovaný pevný disk HDD slúži ako úložisko nahratých filmov, ale aj ako file-server známy skôr z podnikov.

Keď už má byť v domácnosti počítačový server, ktorý bdie vo dne v noci, nemusí to byť len pre zábavu ako súčasná moderná náhrada za páskový VHS magnetofón. Počítaču je možné zveriť oveľa viacej funkcií, a može sa stať bránou do sveta inteligentných inštalácií (NIKOBUS, i-BUS, ...). Nad týmito možnosťami je potrebné uvažovať už v čase návrhu projektu, ale aj keď si investor nie je istý, či chce investovať do technológií, ktoré možno nevyužije, dá sa pasívna časť navrhnúť tak, aby nebránila neskoršej konverzii a zrealizovať klasické, finančne osvedčené tlačítkové riešenie. Dnešné pohľady za horizont možu vyzerať v budúcnosti inak.

Veľa sa dnes hovorí o inteligentných budovách, domnievame sa, že sa pojem inteligentný zneužíva tam, kde by bolo namieste hovoriť o automatizovaných budovách. Budeme sa tejto téme viacej venovať pretože máme ambíciu položiť základy nového konceptu popri existujúcich.

Počas realizácie prirodzene dochádza k zmenám. U stavebnej časti vývoj nejde dopredu tak rýchlo ako u elektroniky a designu interiérov. Ponúkame možnosť skĺbiť na jednom referenčnom mieste výhodu elektro projektanta, inžinierskych činností (vybavovanie povolení až po kolaudáciu), realizáciu komplexného sociálneho vybavenia domácnosti, realizáciu komplexnej elektro-časti, ktorá je zohratá so všetkými subdodávateľmi a podľa požiadaviek investora ostáva nadčasová.