Bleskozvody

Realizujeme bleskozvody domov. So staviteľom prekonzultujeme stupeň ochrany. Aj keď u rodinných domov je požadovaný najnižší stupeň, tvar domu, strechy a jeho umiestnenie v teréne častokrát umožňuje za takmer totožných nákladov zrealizovať vyšší stupeň ochrany ako doporučený.

Podľa doporučenej metodiky EU, implementovanej na Slovensku bez prechodných výnimiek od 01/2009, nasimulujeme odvalovaním nábojovej gule reálne kryté zóny v ochrane nami navrhovanej bleskozvodovej ochrany.

2D rez modelom s odv.guľou riešenie alternatív zvodov